Vážení zákaznici – Cena pro zákazníky mimo EU - bez DPH, se zobrazí po přihlášení - nutná registrace.

Platební podmínky

Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. V hotovosti: v provozovně prodávajícího;

4.1.2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. Bezhotovostně převodem na účty prodávajícího vedených u FIO banka, a.s.

- v měně Česká koruna na účet: 2701016231/2010, IBAN: CZ5820100000002701016231
-
v měně euro na účet: IBAN: CZ8020100000002801016239
-
v měně Americký dolar na účet: IBAN: CZ1120100000002901016236

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.4. Platební kartou – prostřednictvím zabezpečené platební brány provozované firmou ThePay na účet prodávajícího. Platební brána přijímá všechny běžné platební karty: VISA, MasterCard ...

4.1.5. Paypal – bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal, přístupného na webové adrese www.paypal.com
PayPal účet prodávajícího: message@hismodel.com.

Přirážka ke kupní ceně – Prodávající je si vyhrazuje nárok na přirážku ke kupní ceně ve výši 2,2 % v případě úhrady prostřednictvím služby PayPal, jako pokrytí části poplatků, které účtuje firma PayPal za využití této služby. Na druhou stranu máte garantováno vrácení peněz, zboží, pokud zboží nedostanete nebo nejste spokojeni!

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající, ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.